Type: 
ATM's
Provinces: 
Latakia
Street Name: 
Latakia – Kornish garbi